Obiectivul specific al acestui proiect îl constituie instruireafermierilor, în special beneficiarilor de sprijin ai sub-măsurilor 6.1. și 6.3. din PNDR 2014-2020, din județul Mehedinți, prin organizarea de cursuri de formare profesională de scurtă durată, 5 zile (40 de ore)în vederea:

 • îmbunătățirii cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării;
 • îmbunătățirii cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producție;
 • diversificării activităților în exploatațiile agricole;
 • dezvoltării managementului general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, management)

 

Rezultatele așteptate: instruirea a 250 de fermieri din județul Mehedinți, beneficiari ai Măsurilor 6.1 și 6.3 din PNDR 2014-2020, dar și alți fermieri înscriși la APIA sau DSVSA.

Finanțare din partea Uniunii Europene: 75.000 euro.

Romania
Romania
54 start-up-uri de succes și antreprenori performanți contribuie la dezvoltarea mediului antreprenorial din Regiunea Sud Vest Oltenia La finalul proiectului: „Dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea Sud-Vest prin acces la finanţare – DEMOFIN - SV”, cod SMIS: POCU/82/3/7/105541. Societatea EGIS S.A având ca partener în cadrul proiectului Fundația World Vision România, în urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate: IMM-uri create şi funcţionale la 6 luni după terminarea sprijinului: 54 54 antreprenori cu noi competențe și abilități dobândite în gestionarea eficientă a afacerilor lor. Locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de șomeri inactivi/ persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului: 108. Persoane instruite în dezvoltarea competenţelor antreprenoriale: 450. Înființate două Centre Regionale de Resurse pentru Antreprenori, funcționale, în Craiova și Râmnicu Vâlcea care susțin și promovează antreprenoriatul sustenabil la nivel regional și care vor asigura în continuare suportul necesar antreprenorilor. În cadrul Centrelor s-au organizat sesiuni de interes pentru antreprenori, a fost oferit suportul necesar pentru dezvoltarea sustenabilă a afacerilor lor. O imagine actualizată privind antreprenoriatul la nivel regional, cu detalii privind domeniile preferate de antreprenori, situația locurilor de muncă, nevoile mediului de afaceri așa cum sunt resimțite de către antreprenori, o analiza obiectivă a situației actuale a mediului de afaceri, rețelele funcționale și o strategie de integrare a acestor rezultate în politici locale/naționale care să susțină mediul de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest s-a concretizat prin realizarea unui studiu la nivelul acestei Regiuni și elaborarea unei strategii care prevede un set de măsuri specifice care decurg din concluziile studiului privind antreprenoriatul la nivelul regiunii Sud-Vest, desfașurate în cadrul proiectului. Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 Romania START UP PLUS De asemenea 54 de afaceri care au venit în întampinarea nevoilor și provocărilor din mediul antreprenorial din regiune. Urăm succes antreprenorilor și îi incurajăm să acceseze cele două Centre Regionale de Resurse pentru Antreprenori din Craiova și Râmnicu Vâlcea care rămân alături de antreprenori răspunzând nevoilor lor prin partenerul World Vision România. Obiectivul general al proiectului vizează sprijinirea dezvoltării de activități independente la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Vest, în vederea promovării unor locuri de muncă durabile și a unui mediu economic stabil la nivel regional. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: OS1 – Creşterea nivelului de cunoştinţe şi a gradului de conştientizare cu privire la beneficiile dezvoltării de competenţe şi abilităţi în domeniul antreprenoriatului, a ocupării pe cont propriu şi a demarării de activitaţi independente, la nivelul Regiunii Sud-Vest. OS2 - Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale pentru 450 de persoane şi sprijinirea a 54 dintre acestea în înfiinţarea şi dezvoltarea sustenabilă de noi IMM-uri în Regiunea Sud-Vest, pe parcursul a 3 ani. OS3 - Creșterea gradului de ocupare in Regiunea Sud-Vest prin finanţarea şi sprijinirea directă a 54 de IMM-uri care vor asigura cel puţin 108 de locuri de muncă. Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți. Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Capital Uman 2014 este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, și Organismul Intermediar Regional este Regiunea Sud Vest Oltenia. Proiectul a fost derulat în perioada 16.01.2018 – 15.01.2021, în Municipiul București, și a avut o valoare totală de 13.333.530,29 lei din care valoarea co-finanțării UE este de 11.211.893,65 lei.

Anunț de încheiere a proiectului „Dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea Sud-Est prin acces la finanţare - DEMOFIN - SE”


Proiectul „Dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea Sud-Vest prin acces la finanţare – DEMOFIN – SUD VEST” a ajuns în cea de a doua fază de implementare, mai exact cea de desfășurare a cursurilor de formare antreprenorială.

Următoarea perioadă va avea loc etapa de selecție a planurilor de afaceri, la finalul căreia se vor selecta 54 de planuri de afaceri. Pentru nediscriminare si selecția planurilor vom folosi următoarea metodologie de selecție.

Obiectivul general al proiectului vizeaza sprijinirea dezvoltarii de activitati independente la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Vest, in vederea promovarii unor locuri de munca durabile si a unui mediu economic stabil la nivel regional.

 

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

 • Un nivel ridicat de informare la nivelul regiunii cu privire la beneficiile antreprenoriatului; 
 • Acces crescut la informatii utile cu privire la politici inovatoare in domeniul antreprenorial (egalitate de sanse, practice sustenabile, dezvoltare durabila etc );
 • Asigurarea accesului a 450 de persoane la un set de masuri complete privind sustinerea antreprenoriala ;
 • Dezvoltarea competentelor antreprenoriale in randul a 450 de persoane; 
 • Cresterea nivelului de pregatire pentru 450 de persoane in domeniul demararii si gestionarii unei afaceri;
 • 450 de persoane participante la invatarea pe tot parcursul vieti;
 • Cresterea accesului la finantari nerambursabile pentru demararea unei afaceri pentru 54 de antreprenori;
 • Cresterea nivelului de informatii si competente practice, aplicate, in randul a 54 de viitori antreprenori; 
 • Cresterea nivelului de implicare a organizatiilor existente pe piata in devoltarea mediului economic, prin sprijinirea viitorilor antreprenori si transferul de know-how catre acestia;
 • 54 viitori antreprenori cu noi competente si abilitati in demararea si gestionarea eficienta a unor afaceri;
 • Cresterea nivelului de informare, abilitati si competente in randul a 54 de persoane;
 • Cresterea nivelului de sprijin furnizat noilor antreprenori in cea mai critica etapa a dezvoltarii unei afaceri;
 • Cresterea numarului de agenti economici la nivel regional;
 • Prevenirea riscurilor ce pot aparea din lipsa unei monitorizari constante a unor noi afaceri, demarate de persoane fara/cu un nivel redus de experienta in domeniu;
 • Dezvoltarea mediului economic si social la nivel regional;
 • Cresterea ocuparii la nivel regional prin locurile de munca nou create;
 • Cresterea cuantumului ajutoarelor acodat la nivel regional pentru demararea unei afaceri;
 • Facilitarea accesului noilor antreprenori la finantari nerambursabile;
 • Dezvoltarea unor instrumente si spatii, atat intr-un spatiu fizic cat si intr-unul virtual, de sustinere a antreprenoriatului la nivel local, de dezvoltare de retele,de sprijinire a actualilor antreprenori finantati prinproiect dar si a unor viitori antreprenori din regiune; 
 • Cresterea nivelului de informare si sprijin acordat celor interesati de demararea unei afaceri la nivelul regiunii;
 • Facilitarea interactiunii intre antreprenori „vechi” si „noi” din domenii similare sau complementare de activitate;
 • Imagine actualizata privind antreprenoriatul la nivel regional, cu detalii privind domeniile preferate de antreprenori,situatia locurilor de munca in afacerile la nivel regional, retele functionale si o strategie de integrare a acestor rezultate in politici locale/nationale in vederea maximizarii impactului pe care o analiza privind situatia realala nivel regional il poate avea la nivel de politici publice- legislatie,taxe etc

 

Valoarea totală a proiectului este de 13.333.530,29 lei, din care valoarea co-finanțării UE este de 11.211.893,65 lei.

 

Data începerii proiectului este 16 Ianuarie 2018, iar data finalizării este 14 Ianuarie 2021.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Telefon: 021.312.24.48, email: egisromania@egis-romania.com

 

 

Procedura ghid plan afaceri - partea I

Procedura ghid plan afaceri - partea a II-a

The project involves the construction of approximately 38 kilometers of new motorway which will l

The project objectives are to put the safety of the desulphurisation statio of biogas cogeneration

This project was co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.

Development of water and wastewater infrastructure in Cluj and Sălaj, in 2014-2020.
1 / 3 CREATIVE FOR THE LONG TERM
2 / 3 CREATIVE FOR THE LONG TERM
3 / 3 CREATIVE FOR THE LONG TERM

Proiectul presupune construirea a aproximativ 38 de kilometri de autostradă nouă ce va legă orașe

Obiectivele proiectului sunt cele de a pune in siguranță stația de desulfurizare din cadrul stați

Acest proiect a fost co-finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj

Obiectivul specific al acestui proiect îl constituie instruireafermierilor, în special beneficiar...

1 / 3 Creativi pe termen lung
2 / 3 Creativi pe termen lung
3 / 3 Creativi pe termen lung