Studiu de fezabilitate pentru panourile solare fotovoltaice de la Stația de Pompare Nord București

România
București
Date: 2011
Durata proiectului : 4 luni
Client : S.C. APA NOVA București S.A.

Rezumatul proiectului

Acest studiu de nivel de prefezabilitate ia în considerare toate restricțiile de proiectare și propune mai multe soluții tehnice estimând :

  • Potențialul producției de energie electrica, luând în calcul constrângerile (disponibilitatea terenurilor, compatibilitatea construcției suport, condițiile meteorologice),
  • În final, acest studiu permite APA NOVA S.A. să facă o evaluare a interesului de a investi în centralele fotovoltaice și de a alege cele mai pertinente soluții tehnice sau economice.

Misiunile noastre

Studiu tehnic de evaluare a fezabilității proiectelor pentru centrale fotovoltaice,  instalate pe rezervoare și pe sol, in perimetrul rezervoarelor de apă de la Stația de Pompare Nord din București, și anume:

  1. Pe fiecare rezervor (R1, R2 și R3): suprafața acoperișului între 6 000 și 10 000 m²
  2. Teren neocupat la sol