Studiu de fezabilitate, consultanță si analiză pentru reabilitarea casetei de apă uzata – Dâmbovița

România
București
Date: 2012
Client : Primăria Municipiului București

Rezumatul proiectului

Obiectivul studiului este reducerea infiltrațiilor din caseta colectoare a apelor uzate, provenite din apa subterană, din râul Dâmbovița și din sistemul de canalizare al Municipiului București.

Diminuarea infiltrațiilor este necesară pentru reducerea cantității de apă epurată si al gradului de diluție al apei uzate care intră în procesul de epurare.

Reabilitarea casetei de ape uzate se va desfasura de-a lungul Raului Dambovita ( dinspre nord-vest către sud-estul orașului), traseul începând de la lacul Ciurel, terminându-se către stația de epurare a apelor uzate Glina.

Misiunile noastre

Un alt obiectiv al prezentului studiu este construirea unui sistem de descărcare a apelor provenite din lacurile Carol, Titan și Tineretului în cuvă superioară a albiei Râului Dâmbovița, pentru reducerea cantității de apa epurată și reducerea gradului de diluție al apei uzate care intră în procesul de epurare în SEAU Glina.