Stația de desulfurizare Glina

Obiectivele proiectului sunt cele de a pune in siguranță stația de desulfurizare din cadrul stației de cogenerare a biogazului produs prin fermentarea nămolului de la stația de epurare a apei de la Glina.

România
Glina, București
Date: 2011 - 2012
Durata proiectului : 6 de luni
Client : S.C. APA NOVA București S.A.

Rezumatul proiectului

S-a realizat un set de ridicări topografice in zona proiectului de către o echipa specializata subcontractata, după care in baza datelor din teren si a antemăsurătorilor suplimentare efectuate a fost întocmit proiectul tehnic, detaliile de execuție si caietele de sarcini de către o echipa mixta de specialiști ai Egis România.