Servicii de consultanță pentru organizarea unor sesiuni de instruire în vederea întăririi capacității insituționale a Guvernului României în domeniul activităților de control pe Directiva Nitrați (91/676)

În perioada iunie 2016 – aprilie 2017 s-a implementat proiectul prin care s-au realizat servicii de consultanță pentru organizarea unor sesiuni de sintruire în vederea întăririi capacității insituționale a Guvernului României în domeniul activităților de control pe Directiva Nitrați (91/676).

România

Rezumatul proiectului

Proiectul a fost finanțat de către Ministerul Apelor și Pădurilor prin Unitatea de Management a Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”. În cadrul proiectului au fost abordate instituții ale Guvernului României cu rol în activitatea de control pe Directiva Nitrați (APIA, AFIR, Garda Națională de Mediu ), în vederea ajustării sau elaborării unor proceduri de control. În urma întâlnirilor avute cu reprezentanții acestor instituții, s-a ajuns la necesitatea ajustării procedurii de realizare a controlului pentru Garda Națională de Mediu (GNM) pe Directiva Nitrați, necesitate la care Egis România, împreună cu partenerii, a răspuns prin elaborarea unei astfel de proceduri corespunzătoare. Ulterior, conducerea GNM a aprobat procedura respectivă și s-au stabilit termenii de desfășurare a sesiunilor de instruire pentru comisarii GNM, în vederea transmiterii aplicării procedurii, precum și a altor subiecte legate de aplicarea Directivei Nitrați.

Astfel, în perioada 10-28 aprilie 2017 s-au desfășurat 5 sesiuni de instruire pe parcursul a două zile fiecare, în care au fost instruiți în procedura aprobată și în Directiva Nitrați, un număr de 227 comisari ai GNM, din toate regiunile țării. Cursurile au fost susținute în Șuior (Maramureș), Bran (Brașov – 2 sesiuni), Piatra Neamț (Neamț) și Sarmizegetusa (Hunedoara). 

Un rezultat semnificativ determminat de cursuri a fost daat de cunoștințele și informațiile din Directiva Nitrați, explicate și exersate de participanți, precum și conștientizarea ce a fost ridicată în rândul comisarilor GNM cu privire la poluarea produsă de nitrați. 

Prin chestionarele completate la finalul cursului, atunci când au menționat elementele care le-au plăcut, sunt de remarcat elemente ce denotă și în opinia consultantului, nota generală în care s-au desfășurat cursurile, cadrul creat, axat pe interactivitate și informații practice:

”Capacitatea excelentă de comunicare”

”Profesionalismul"

”Realitatea spusă din teren

”Eforturile făcute”

”Benefic pentru activitățile de control”

Organizarea”

Participanți au arătat că au apreciat foarte mult ”Lectorii”, ”Informațiile din Codul de Bune Practici Agricole”, ”Desfășurarea cursului”, ”Exercițiile”, ”Informațiile zootehnice”, ”Vizitarea fermelor”, ”Interactivitatea cursului”, ”Organizarea”. Pe o scală de la 1 la 10, participanții au acordat cursurilor nota 9,2 cu un procent de 46% dintre participanți ce au acordat nota maximă.