Servicii de consultanță pentru lucrările de construcție de platforme de colectare

Servicii de consultanță pentru administrarea și supervizarea execuției lucrărilor de construcție de platforme de colectare și management a gunoiului de grajd în 20 de localități incluse in proiect.

România

Rezumatul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin Guvernului României în vederea alinierii la cerințele Directivei Nitrați a UE prin:

  • Reducerea evacuărilor de nutrienți în corpurile de apă
  • Promovarea schimbărilor comportamentale la nivelul comunelor
  • sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare și a capacității instituționale.

Obiectivul final este reducerea pe termen lung a evacuărilor de nutrienți în apele ce se varsă în Dunăre si Marea Neagră, print-un management integrat al solului și apelor.