Pregătire profesionala pentru fermierii care dețin ferme de semi subzistentă

România
Olt
Date: 2012
Durata proiectului : 24 de luni
Client : Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Rezumatul proiectului

Obiectivul specific al acestui proiect îl constituie instruirea a aproximativ 1600 fermieri care au accesat măsura 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” din județul Olt în vederea dobândirii de informații si cunoștințe specifice care să-i ajute să-și consolideze și dezvolte ferma.

Misiunile noastre

Instruirea va fi realizată prin organizarea de cursuri de formare profesională pe parcursul cărora vor fi prezentate cunoștințe privind următoarele domenii:

  • managementul general al fermei,
  • contabilitatea primară a fermei,
  • agricultură ecologică,
  • marketingul produselor agricole.