The overall objective oSupervizarea construcției variantei de ocolire a Municipiului Brașov

România
Brașov
Date: Martie 2012
Durata proiectului : 39 de luni
Contractor Compania Nationala De Aautostrazi Si Drumuri Nationale Din Romania S.A.
Finanțare : Uniunea Europeană

Rezumatul proiectului

Acest proiect a fost co-finanțat de Uniunea Europeană.

Prezentul proiect, este parte integrantă a "PROGRAMULUI SECTORIAL TRANSPORT 2007 – 2013", program ce este structurat pe patru axe prioritare ce cuprind domeniile de intervenție în cadrul cărora se pot finanata proiecte de transport.

Cea mai importantă axă din cele patru axe ale POS-T vizează dezvoltarea unui sistem durabil de transport și integrarea acestuia în rețelele de transport ale Uniunii Europene.

Proiectul “Constructia variantei de ocolire a municipiului Brașov, Lot1 : Tronson I, DN1-DN11 și Lot2 : Tronson III, DN13-DN1” face parte din Axă Prioritara 2 – Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în afară axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport, domeniul major de intervenție 1 – “Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale rutiere”. Acest proiect este finanțat din Fonduri Europene Nerambursabile (FEDR) din cadrul POS-T și din Bugetul de Stat al României.

Misiunile noastre

Obiectivele specifice ale Proiectului constau în furnizarea de servicii de supervizare de înaltă calitate (inclusiv serviciile de urmărire a lucrărilor pe parcursul Perioadei de Notificare a Defecțiunilor), în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile și pentru a se asigură că Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durată, cantitatea, calitatea și costul lucrărilor.

Activitatile de supervizare se vor derula conform prevederilor contractuale si Conditiilor de Contract FIDIC 1999 – Cartea Rosie.