Formare și competențe pentru fermierii din județul Mehedinți

 

Obiectivul specific al acestui proiect îl constituie instruireafermierilor, în special beneficiarilor de sprijin ai sub-măsurilor 6.1. și 6.3. din PNDR 2014-2020, din județul Mehedinți, prin organizarea de cursuri de formare profesională de scurtă durată, 5 zile (40 de ore)în vederea:

  • îmbunătățirii cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării;
  • îmbunătățirii cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producție;
  • diversificării activităților în exploatațiile agricole;
  • dezvoltării managementului general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, management)

 

Rezultatele așteptate: instruirea a 250 de fermieri din județul Mehedinți, beneficiari ai Măsurilor 6.1 și 6.3 din PNDR 2014-2020, dar și alți fermieri înscriși la APIA sau DSVSA.

Finanțare din partea Uniunii Europene: 75.000 euro.

Romania
Romania