Anunț de re-lansare a competitiei de Planuri de Afaceri DEMOFIN Sud-Est

EGIS ROMÂNIA S.A, în parteneriat cu Asociația de marketing a studenților din România (AMA România), anunță lansarea unei noi sesiuni competiției de Planuri de Afaceri în cadrul proiectului POCU/82/3.7/105545 „Dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea Sud-Est prin acces la finanţare – DEMOFIN - SE” proiect cofinanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

 

Link Regulament concurs DEMOFIN SE (sesiune Aprilie 2019)

Link documente anexate

Romania
Sud-Est