Dezvoltare Rurală

Sectorul agricol din România are o cotă economică semnificativă, cu finanțare imporantă pentru dezvoltare.

Departamentul își propune să realizeze analize economice în agricultură, programe de instruire a agricultorilor, consiliere pentru agricultori și instituții agricole. Dezvoltarea instituțională vizează activități de asistență tehnică și consultanță economică pentru instituții din diferite domenii.

Departamentul este alcătuit din patru angajați permanenți și, în același timp, întăresc parteneriatele cu universitățile, organizațiile profesionale ale fermierilor și consultanții independenți din domeniu pentru a atinge obiectivele. În prezent există colaborări strânse cu Universitatea din Craiova - Facultatea de Agronomie, Universitatea Tehnică din Inginerie Civilă București - Facultatea de Hidrotehnică, Academia de Studii Economice - Facultatea de Marketing.