Apă și Mediu

Egis în România este echipat cu abilitățile și sistemele necesare pentru a oferi soluții globale în managementul apei din țară, sprijinind milioane de oameni.

Echipa de experți Egis se străduiește în mod constant pentru următoarele:

 • Accesul tuturor la apă potabilă și canalizare
 • Prevenirea riscurilor legate de apă
 • Conservarea resurselor acvatice și a mediilor acvatice
 • Prevenirea poluării permanente și accidentale
 • Dezvoltarea durabilă a activităților legate de apă(industrie, agrement, transport, etc.)
 • Producția agro-alimentară cu un impact limitat asupra mediului și a resurselor.

 Egis pune un accent puternic pe durabilitate:

Activitățile desfășurate de către experții Egis au ca scop dezvoltarea durabilă și să includă un management echilibrat al resurselor, care cuprinde:

 • Obiective de mediu: atingerea “Stării bune”, reducerea poluării, conservarea zonelor umede
 • Obiective sociale: accesul la apă tuturor și implicarea tuturor părților interesate în dezvoltarea unei strategii de apă și în fază de planificare
 • Obiective economice: dezvoltarea utilizărilor economice ale apei menținând în acelasi timp starea bună a resursei.

Domeniile acoperite de Egis sunt după cum urmează:

 • Alimentare cu apă, inclusiv tratarea apelor
 • Salubritate inclusiv epurarea apelor uzate
 • Furtuna de drenare a apelor inclusiv furtuna de tratare a apelor
 • Tratarea apelor industriale, inclusiv reciclarea / reutilizarea / descărcarea de gestiune la zero
 • Irigarea
 • Resurse de apă
 • Managementul de inundații
 • Baraje
 • Amenajarea râurilor
 • Formarea râurilor

Activitățile desfășurate de Egis sunt după cum urmează:

 • Asistență tehnică
 • Consultanță Generală
 • Consultanța Managementului de proiect
 • Studiu de fezabilitate
 • Rapoarte detaliate de proiect
 • Preparea documentelor licitate
 • Asistență pentru propietari de semnare a contractelor
 • Revizuirea planului
 • Supravegherea lucrărilor
 • Controlul operației
 • Asistență în timpul perioadei de răspundere